Van onze voorzitter

Meer proactief, helpt het?

In het vorige jaar hebben we het voornemen kenbaar gemaakt om proactiever te gaan opereren. Dat was omdat we merkten dat in de veranderende bestuurs­cultuur van de overheid beroep en bezwaar steeds minder kans van slagen had, als de gevolgde procedures daar geen aanleiding toe gaven. Was onze hoop de afgelopen jaren vaak gevestigd op de Raad van State, dan bleek toch dat daar nauwelijks inhoudelijk werd afgewogen, als de gevolgde procedures daar geen aanleiding toe gaven.

Nu hebben in het afgelopen jaar met betrekking tot de Blauwe Golven ons zeer actief opgesteld. Dat deden we niet in ons eentje, maar in samenwerking met de werkgroep Monumentenzorg van de Bond van Heemschut en de werkgroep Behoud Blauwe Golven. Lees meer …..

Theme: Overlay by Kaira
p/a Oegstgeeststraat 3, 6843 HV Arnhem